Kooiladder of vluchtladder

Kooiladder of vluchtladder

Kooiladders of vluchtladders zijn uitstekend inzetbaar als toegangstrap of vluchtweg.

Wij kunnen de kooiladder geheel geassembleerd of in onderdelen aanleveren en ook de montage ter plaatse uitvoeren.

 • Werfix kooiladders voldoen aan de hoogste normen – Belgische fabrikant
 • volledig in aluminium
 • eenvoudig te monteren
 • fraaie uitstraling
 • geen onderhoud
 • ladder en kooi zijn extra breed : makkelijk om in te klimmen en in af te dalen, ook wanneer gereedschap of andere materialen meegenomen moeten worden
 • Kooiladder als toegangsweg tot hoger gelegen niveaus bij hogere panden of machines: door de kooiladder verschaft men zich toegang naar bordessen of daken, voor o.a. onderhoudswerkzaamheden.
 • Bij kleinere hoogteverschillen spreekt men van gevelladders, echter vanaf in ieder geval 3 meter klimhoogte dient de ladder te worden uitgerust met een kooisectie, waardoor de gevelladder een kooiladder wordt.
 • Kooiladders als vluchtweg: veiligheid is zo mogelijk nog belangrijker
 • in talloze maten en uitvoeringen: uw kooiladderaanvraag wordt als maatwerk behandeld en in detail met u doorgenomen, maar dit alles met de snelheid en prijsstelling van serieproductie.
 • Opties : kooiladder met
  • zijuitstap
  • rustbordes
  • overstap op het dak
  • uitstapleuningen
  • over- of uitstapbordes
  • valladder,
  • eigenlijk iedere andere gewenste variant